ELECTRA-CITY

Podnikatelský klastr pro urbanismus, e-mobilitu a logistiku měst

Chceme žít ve městech, která jsou k nám přívětivá. Mají svoji tvář s nezaměnitelnou architekturou a krásou. Jsou čistá, bez hluku a emisí. Jsou uzpůsobena pro zdravý život.

Podnikatelský klastr ELECTRA-CITY vytváří podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v oblasti logistiky měst, elektromobility, urbanismu a v návazných oborech.

Ve všech těchto oblastech máme u nás renomované odborníky. Neexistuje na světě země s takovou zkušeností s elektrifikací městské hromadné dopravy, jako ČR. České trolejbusy a tramvaje jezdí po celém světě. Jako první v Evropě byla u nás zahájena výroba akumulátorových autobusů se standardní obsaditelností. České firmy jsou na špici vývoje elektrických pohonů.

Naším cílem je vybudovat silnou inovační, výrobní a výzkumnou skupinu, která iniciuje nová témata a přivede české firmy na evropský trh.

.