Činnost

 • Sdružujeme subjekty, které mají související zájem
 • Medializujeme téma logistiky měst, e-mobility a urbanizmu, jako oblasti nové hospodářské a politické spolupráce měst a států
 • Prosazujeme transparentní technické a rámcové podmínky výběrových řízení evropských měst pro sektor logistiky města
 • Iniciujeme a vyhledáváme nové projekty v oblasti logistiky měst pro členy klastru
 • Iniciujeme sdružování firem do vybraných projektů
 • Účastníme se projektů svým know-how
 • Zviditelňujeme členy klastru na nových trzích
 • Prezentujeme klastr a jeho členy
 • Organizujeme společnou účast na konferencích a výstavách
 • Iniciujeme nová partnerství
 • Integrujeme klastr do mezinárodních struktur
 • Využíváme dotační tituly EU