Financování

  • Činnost klastru je financována z vlastních zdrojů členů klastru
  • Připravujeme projekty pro získání evropských dotací
  • Představitelé klastru jednají s dalšími potenciálními investory