Hodnoty

  • Transparentnost, efektivita a nezávislost na jednotlivých technologiích
  • Synergický postup při prosazování určitých technických a technologických řešení v rámci evropské legislativy
  • Komunikace a zejména dialog mezi jednotlivými oblastmi a firmami
  • Široká, branže přesahující kooperace ve výrobním a inovačním procesu
  • Ochrana zájmů jednotlivých skupin dodavatelů a zamezení skrytého monopolu
  • Zapojení veřejného sektoru jako nositele inovací, navrhování projektů s granty na podporu jednotlivých technologií.
  • Prosazování norem a standardů ke zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých dodavatelů
  • Těsné spojení výrobců a vědeckého vývoje. Propojit paralelní vývoj elektromobilů, energetických firem a informačních technologií a tím dát nové impulzy pro další rozvoj
  • Vytvoření nových pracovních míst s vysokým stupněm kvalifikace.
  • Zajištění maximálního možného dialogu i mezi konkurenčními firmami.