Podnikatelský klastr

Během posledních desetiletí se koncepce klastrů stala ústřední myšlenkou konkurenceschopnosti a hospodářského rozvoje ve světě.

"Klastr je regionálně koncentrovaná síť navzájem propojených společností, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací, jejichž kooperační vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na národní i globální úrovni."

 Hlavními společnými znaky klastru je:

  • propagace a rozvoj celého oboru
  • podpora ekonomického růstu
  • zvýšení konkurenceschopnosti a exportu
  • podpora společných inovací, vědy a výzkumu, lidských zdrojů