EKONOMIKA SDÍLENÍ POSILUJE

05.01.2015 00:00

Jedna z hlavních agend prezidenta Obamy je řešení negativních dopadů majetkové nerovnosti, jež má vliv jak na utváření společnosti, tak i na ekonomiku. Průměrné americké rodině se zvýšil příjem o 0,36 % za rok, zatímco celkový nárůst HDP byl 2,66 %. Počet Američanů žijících v osamění se od roku 1985 zdvojnásobil.

Zdroje: Studie The State of the Sharing Economy, květen 2013, www.thepeoplewhoshare.com, James Eyers, 6. 3. 2014, 5milionová investice do startupů v oblasti sdílení 

Ekonomika sdílení přináší změnu mechanismů, kterými jsou zboží a služby mezi občany vyměňovány, oceňovány, vytvářeny a zpřístupňovány díky alternativnímu přístupu k pojetí vlastnictví. Uvedená pozitiva a mnoho dalších (vizte Rezoluci 87, usmayors.org), jež ekonomika sdílení přináší, vedla Americkou asociaci starostů dne 25. 6. 2013 k podepsání Rezoluce sdílejících měst (The Shareable Cities Resolution včetně starostů San Franciska a New Yorku). Cílem rezoluce je vytvořit sdílející města, tj. podpořit obecnou vzdělanost o ekonomice sdílení a vytvořit speciální úkolové skupiny, které by revidovaly existující legislativu a následně předkládaly návrhy na příslušné změny pro podporu účasti občanů i měst na ekonomice sdílení. 

Podle zprávy britské asociace Lidé, kteří sdílejí (The People Who Share, 2013) je globální ekonomika sdílení novým rychle rostoucím trhem, jehož hodnota se již nyní odhaduje na více než 533 miliard USD (10 660 miliard Kč) ročně. Ve Spojeném království je její hodnota na úrovni 22,4 miliard GBP, což činí 1,3 % HDP, a během pěti let poroste až na 15 %. Ekonomové a akademici předpovídají, že tento nový obor ovlivní společnost nejvýznamněji od dob průmyslové revoluce. Ve studii amerického výzkumného ústavu Latitude (latd.com) “The New Sharing Economy” z roku 2010 se 78 % respondentů vyjádřilo, že jim on-line sdílení pomohlo ke sdílení v reálném světě. 

Britská studie obchodního svazu Cooperatives UK (uk.coop) pod názvem “The Great Sharing Economy 2011” zjistila, že 80 % sdílejících tvrdí, že je sdílení činí šťastnějšími a 70 % lidí by sdílelo, pokud by vědělo jak. 

Studie společnosti Sunrun přinesla mj. zjištění, že za poslední dva roky si 52 % Američanů půjčilo nebo pronajalo věci, jež jsou běžně vlastněny. Více než 8 z 10 Američanů (83 %) by se tak chovalo zcela přirozeně, pokud by to bylo snadnější. 

Ve Spojeném království vzrostla za poslední rok ekonomika sdílení o 5 %. Na ekonomice sdílení se nyní podílí 64 % dospělých Britů, tj. 32,4 milionů. 

Průměrně vykázaná finanční úspora každého občana, který sdílí, se za poslední rok zvýšila na 416,16 GBP (tj. 13 730 Kč). Výzkum odhalil, že někteří ušetří až 5 000 GBP ročně (165 tisíc Kč) a „supersdíleči“ si mohou takovou sumu i vydělat. Celkem tak ekonomika sdílení přinesla za poslední rok britským provozovatelům 4,6 miliardy GBP (tj. 152 miliard Kč). Pro srovnání – sdílející Američané v roce 2013 vydělali 3,5 miliardy USD (tj. 70 miliard Kč) s očekávaným nárůstem přes 25 % (zdroj: Forbes).

Britové se především specializují na prodej a nákup zboží z druhé ruky, sdílení jízdy a jídlo. Obchodování a vyměňování zboží je prostě na vzestupu. 

Nejběžnější formou sdílení zboží je prodej a nákup zboží z druhé ruky skrze specializované kamenné obchody, veřejné trhy či on-line). Více než polovina (51 %) dospělých Britů koupila či prodala zboží z druhé ruky, dalších 31 % o tom uvažuje, a jen 13 % se vyjádřilo zcela odmítavě. Tomuto druhu obchodování se více věnují ženy (57 %) než muži (44 %). Výměnu zboží on-line nebo prostřednictvím burzy vyzkoušelo zatím jen 9 % Britů, ale dalších 56 % se vyjádřilo, že o vyměňování zboží do budoucna silně uvažuje.

Počet lidí sdílejících jízdu vzrostl o 11 %

Asi nejvýznamnějšího nárůstu dosáhl segment dopravy za poslední rok – o celých 11 %. 

36 % znamená 17,9 miliónu Britů a dalších 17,7 miliónu uvažuje o využívání tohoto druhu dopravy. Již 2 miliony Britů (4 %) využilo schématu sdílení vozidel, a car sharing láká dalších 19,6 milionu (tj. 39 %). Pravdivost těchto údajů dokládá i meziroční nárůst uživatelů schématu sdílení vozidel v Británii o 5,7 %.

Sdílení jízdních kol z veřejných půjčoven je méně obvyklým. 29 % Britů možnost dopravy na kole zvažuje, v loňském roce to bylo „jen“ 25 %. 

Celých 72 % lidí sdílí, protože tím ušetří nebo vydělají peníze, pomohou lidem ve svém okolí a také protože to prospívá životnímu prostředí. 

Sdílení jídla mezi třemi hlavními aktivitami ekonomiky sdílení

Sdílení jídla (skrze pořádání pikniků, akcí, kam každý účastník donese nějaké jídlo, pouličních party) je jedním ze tří nejčastějších aktivit sdílení v Británii. 29 % dospělých Britů již má s tímto zkušenost a dalších 44 % takový přístup zvažuje. 

Čtyři miliony lidí nemají dostatek jídla

Je povzbuzující vidět ochotu 38 % Britů sdílet své jídlo s potřebnými. Tito Britové věnují jídlo do sběren jídla (Food Banks), což jsou charitativní organizace poskytující jídlo potřebným, neboť počet potřebných v Británii narůstá. V současné době se jejich počet pohybuje kolem 4 milionů a jejich podvýživa stojí Národní systém zdravotní péče ročně 13 miliard GBP (429 miliard Kč).

Řetězec sběren jídla Trussell Trust distribuoval své úložné boxy na jídlo o 170 % většímu počtu lidí mezi dubnem 2012 a dubnem 2013 než o rok dříve, což je vůbec nejvíce od roku 2000, kdy tento charitativní projekt začal. Také počet sběren se zvýšil od dubna 2012 o 76 %. A to je jen špička ledovce, neboť Trussel Trust je jedním z mnoha poskytovatelů jídla potřebným ve Spojeném Království (Guardian).

Máme obrovské množství jídla, které lze sdílet

Institut mechanického inženýrství uvádí, že 30 až 50 % vyrobených potravin, tedy 1,2 až 2 miliardy tun, se ztratí někde mezi farmou a spotřebitelem díky plýtvání. Až 30 % úrody se ani nesklízí, protože nesplňuje estetické požadavky spotřebitelů. Ztráta způsobená plýtváním v oblasti řetězců potravinářského průmyslu je vyčíslena na 200 miliard USD (4 biliony Kč) ročně.

Ve Spojeném království domácnosti vyhodí 7,2 milionu tun jídla a nápojů ročně. Většinu z toho lze spotřebovat. Plýtvání představuje ztrátu 5 miliard GBP ročně. Tato čísla hlasitě volají, že pokud by zmařené jídlo bylo sdíleno, tak by vyřešilo problém s podvýživou, a k tomu by se ušetřily finance pro jiné využití. 

3 kroky ke sdílení jídla:

 1. Můžete sdílet jídlo s přáteli, rodinou nebo sousedy, lze uspořádat pouliční párty například při oslavě svátku Globálního dne sdílení, který je vypsán na 2. 6., nebo skrze internetové iniciativy mealsharing.com či thebiglunch.com.
 2. Můžete věnovat svůj čas vaření jídla pro potřebné nebo dobrovolnictví: 
  Casseroleclub.com umožňuje sdílet porce domácího jídla, které jsou navíc, s jinými lidmi v dané oblasti, kteří si nemohou uvařit. 
  Fareshare.org.uk pomáhá redistribuovat jídlo potřebným, nemocným či lidem, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat. Každý den distribuuje fareshare jídlo 62 tisícům lidí.
  1200 dobrovolníků, kteří z nadbytečných surovin ve volném prostoru kuchyní připravují výživná jídla pro lidi postiženými chudobou, podporuje fungování foodcycle.org.uk.
  Můžete pomoci i komunitnímu programu wastewatch.org.uk/pages/revaluing-food.html, jehož cílem je znovu se naučit chápat, jak jídlo vůbec vzniká, kolik peněz získá pěstitel při prodeji surovin a jaký má pěstování různých plodin dopad na životní prostředí.
 3. Můžete nadbytečné jídlo raději sdílet, než ho vyhodit.
  Lze darovat jídlo do sběrny jídla provozované například řetězcem Trussell Trust (trusselltrust.org).
  Můžete se připojit k iniciativě planzheroes.org, jejímž cílem je sběr zbytkového jídla z vývařoven a veřejných jídelen k následné distribuci potřebným. 
  Lovefoodhatewaste.com je edukativní web pro sdílení různých receptů, pomocí kterých lze lépe využít již pořízené suroviny, snížit množství vyhozených potravin či získat povědomí o vhodné porci dané suroviny pro optimalizaci nakupování.

 

casseroleclub.com
fareshare.org.uk
mealsharing.com
thebiglunch.com

Zdroj: scmagazine.cz