Ohlednutí za Festivalem České inovace 2015

03.04.2015 00:00

Již 4. ročník největšího setkání inovátorů v Česku - Festival Česká inovace 2015 – se odehrál v pátek 27. 3. v NTK. Akce se zúčastnilo 550 nadšených fanoušků inovací, kteří měli možnost shlédnout zajímavý program, na jehož konci byli slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže ČIN 2014, včetně absolutního vítěze. 

Z celkově přihlášených 124 inovačních projektů zvolilo 550 účastníků festivalu jako hlavního vítěze projekt Pitná voda a peletky z prasečí kejdy. Na Festivalu ho představil autor inovace Michael Carvan z rodinné firmy Výzkumný Technologický Institut.

Jako hlavní řečník a hvězda festivalu zahájil odbornou část Joerg Rheinboldt z Axel Springer Plug and Play a podrobně specifikoval klíčové faktory úspěchu v životě firem, jimiž prošel. Vyzdvihoval inovace, apeloval na kvalitu týmu a jako kritérium výběru člena týmu uvedl „ she / he must be truthful".

 Druhým přednášejícím byl Richard Brulík, obchodní a marketingový ředitel firmy Y Soft, který objasnil, jak se lze z regionálního prostředí s využitím inovací dostat mezi globální tržní hráče v daném oboru. „Neuspěji tam, kde to nezkusím," uzavřel.

Blok Příběhů úspěšných podnikatelů aneb Velká diskuze pro inspiraci a odvahu přinesl účastníkům spoustu námětů pro rozvoj byznysu. Další program pozval účastníky na 8 workshopů a Inovační kliniku. Velký ohlas sklidila Hodina H , kde se vybrané projekty prezentovaly před porotou českých podnikatelských hvězd. Cílem nebylo získat investici, ale zpětnou vazbu od zkušených podnikatelů.

 Podívejte se i na další rozhovory na stránce Festival-Cin.cz

Během festivalu proběhla i velká diskuze pro inspiraci a odvahu, která přinesla příběhy úspěšných podnikatelů, ať jsou na začátku, nebo mají leccos za sebou.Mezi panelisty byla i Jana Ryšlinková - členka správní rady a spoluzakladatelka Nupharo.  Panelisté se zaměřili na to, co potřebují startupy, jakou roli hrají akcelerátory, jak pracovat s přirozenými talenty lídrů ve firmách, promítnout je do obchodního modelu a uspět ve světě. Podělili se o své vzlety a pády a dodali odvahu a inspiraci podnikajícím účastníkům Festivalu. Publikum se zajímalo především o to, jak se uplatnit v zahraničí, jak stavět tým a jak se poučit z vlastních chyb a nedělat je dvakrát.