Solární panely nebudou nebezpečný odpad

22.07.2014 00:00

Již rok platí v Česku podivně nastavený systém pro budoucí recyklaci fotovoltaických panelů. Aliance pro energetickou soběstačnost, Česká fotovoltaická průmyslová asociace a kolektivní systém REsolar proto připravily přehledný informační materiál, který pojmenovává chyby v nastavení budoucí recyklace fotovoltaických modulů a hledá možnosti na vylepšení současného stavu:

  • příspěvek na likvidaci fotovoltaických modulů je 2x vyšší než kalkulovala studie vypracovaná přímo pro MŽP a 3x vyšší než účtuje zavedený celoevropský systém recyklace solárních panelů.  
  • přitom pokud bychom dnes demontovali a recyklovali běžnou solární elektrárnu o výkonu jednoho megawattu, tak bude zisk právě na zpětném využití materiálů 170 tisíc korun.

Informační materiál představuje také výhody zpětného zpracování materiálů použitých v solárních elektrárnách. Recyklace fotovoltaických zdrojů, které si je sama na sebe schopna vydělat přinese:

  • jen zpracování dnešního množství solárních elektráren vytvoří v Evropě výhledově 13-20  tisíc pracovních míst
  • recyklace  významně snižuje nároky na těžbu surovin a kapacitu skládek odpadů. Opětovné  využití hliníku sníží spotřebu energie (a tedy i emisí) při jeho výrobě až 20krát.  Recyklace  skla může snížit spotřebu energie na jeho výrobu asi o 40 %

 Chyby bývalého vedení ministerstva životního prostředí může aktuálně odstranit nová vláda, neboť příslušná vyhláška prochází připomínkami. Nové vedení ministerstva životního prostředí má tedy jedinečnou šanci opravit podivný systém, který zdědilo po předchozích vládách.

Informační materiál je dostupný z tohoto odkazu.

Zdroj: www.alies.cz