V květnu proběhne 3.ročník veletrhu TECHNODAYS

15.04.2015 00:00

Veletrh se uskuteční ve dnech 14. – 16. května 2015 v Městském divadle v Chomutově. Při zahájení veletrhu proběhne podnikatelské fórum „ Rok 2015- renesance technického vzdělávání“ za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR, hejtmana ÚK, primátora a dalších zástupců podnikatelské a státní sféry.

Novinkou v letošním roce budou vysoké školy:

  • České vysoké učení technické
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
  • Vysoká škola chemicko – technologická
  • Západočeská univerzita v Plzni

Cílem akce je především seznámit žáky 6. – 9. tříd základních škol, středních škol, vysokých škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem a přiblížit jim provázanost technických oborů a řemesel s konkrétní poptávkou firem na trhu práce. 

Více informací naleznete na webových stránkách festivalu.