O nás

Ing. Ľudovít Marcinčín, předseda výkonné rady klastru

ELECTRA-CITY je podnikatelský klastr, který se specializuje na oblast elektromobility, city logistiky a dopravní urbanistiky. Jsou to perspektivní témata otevřená inovacím. Od začátku jsme si byli vědomi toho, že je musíme integrovat, abychom dosáhli synergických efektů. V tomto přístupu jsme minimálně na území České republiky jedineční. Velmi brzy se nám povedlo získat přední české odborníky evropského významu, kteří nás podpořili a stali se odbornými garanty klastru. 

Klastr nám umožnil propojit malé a střední firmy s vědeckovýzkumnou základnou a zkušenými odborníky. Díky klastru můžeme získat finanční podporu pro inovace od státu i od Evropské unie.

Chceme čistá a krásná města. Tento cíl je reálný.

Značného snížení emisí v hustých aglomeracích dosáhneme vyšším stupněm elektrifikace městské hromadné dopravy a zásobování. Rozvoj elektromobility navíc umožní výrobcům elektrické energie její akumulaci a cílené vyrovnávání špiček spotřeby.

Koncept udržitelné městské logistiky zahrnuje nejen problematiku vlastní dopravy, ale komplexně i bezpečnost dopravy, ekologii, spotřebu energie a celkový vliv dopravy na udržitelný život ve městě.

Důležitou součástí urbanistického řešení měst je dopravní infrastruktura, která dnes výrazně zaostává za požadavky rozvoje měst. Tady budou potřebné velké  změny.

Naším cílem je vybudovat silnou inovační, výrobní a výzkumnou skupinu, která iniciuje nová témata a přivede české firmy na evropský trh. Pilotní projekty plánujeme pro města v Česku. Chtěli bychom je tak dostat do první linie inovativních měst s vysokou kvalitou života pro občany. Dalším krokem jsou pak evropská města na Západě i Východě.