Poslání

Posláním podnikatelského klastru ELECTRA-CITY je

  • Vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v oblasti logistiky měst, e-mobility, urbanismu a v návazných oborech
  • Podporovat inovace a konkurenceschopnost v oborech ekonomických činností podporovaných klastrem
  • Podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními a neziskovými organizacemi, které mají související zájem
  • Přispívat ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních programů klastru
  • Optimalizovat strukturu odvětvových obchodně–výrobních vztahů a profesní orientaci uvnitř Klastru se zaměřením na průmysl logistiky měst a návazné obory
  • Zpracovávat speciální rozvojové a marketingové projekty
  • Připravovat projekty pro granty od nadací a dotace od veřejnoprávních institucí
  • Využívat strukturální fondy EU
  • Shromažďovat a spravovat prostředky na podporu svých neziskových aktivit, informovat veřejnost o poslání Klastru